Gåsingagervej 3 B, Møgeltønder, 6270 Tønder, Tlf.: 74 92 97 68
Læreplaner
Denne læreplan, præsenterer en didaktisk tilgang til hverdagslivet i Møgeltønder Børnehus.

Vi vil præsentere vores pædagogik og de overvejelser vi gør os, hvilke faglige mål og temaer vi har i samværet med børnene.

Det vil sige, at pædagogikken, som den udøves i Møgeltønder Børnehus, er dynamisk og mangfoldig ligesom et barns liv. Vi mener, at børn primært lærer igennem interaktion med andre børn og voksne, hvor de involverer sig i helhedsprægede og mangfoldige aktiviteter, som de i stort omfang selv er herre over og som kan strække sig over enten kortere eller længere tid.

Samtidig er vi opmærksomme på det organiserede og forberedte liv, der også er i en institutionshverdag, og som er en bevidst interaktion imellem børn og voksne. Her tænker vi specielt på vores rutiner som der findes rigtig mange af; eks samling, bleskift, toiletbesøg, garderobe, borddækning, oprydning og meget mere

Vores didaktiske tanker videreudvikles hele tiden i et samspil imellem mennesker, og denne læreplan er et redskab til at sætte fokus på refleksion i ledelsen, personalegruppen og forældrebestyrelsen over institutionens virksomhed. Vi anvender den dynamiske didaktiske model, SMITTE-modellen, som pædagogisk værktøj. Vi beskriver vores hverdag set igennem visioner, sammenhænge, mål, tegn og tiltag samt evaluering.

Vores læreplan indeholder mål for, hvilke emner inden for det enkelte læreplanstema vi specielt vil arbejde med. Vi har i Møgeltønder Børnehus udarbejdet en læreplan, gældende for hele institutionen, dog på forskellige niveauer alt afhængig af børnenes alder og individuelle udvikling.