Gåsingagervej 3 B, Møgeltønder, 6270 Tønder, Tlf.: 74 92 97 68
alsidig personlig udvikling

Møgeltønder Børnehus er et sted hvor det enkelte barn i samspil med børn og voksne udvikler sig til selvstændige, alsidige og ansvarsbevidste personer.

 

Mål:

  • Alle børn ses, holdes af og anerkendes
  • Børn har mulighed for at være en del af et eller flere fællesskaber.
  • Børn skal lære at håndtere følelsesmæssige tilstande ved med og modgang.
  • De voksne hjælper børnene til at forstå og håndtere egne følelser og respektere andres.
  • Børn skal lære at sætte grænser for sig selv og andre og kunne sige til og fra.

Middel:

  • Børnene mødes af anerkendende, støttende og engagerede voksne, der tager dem alvorligt og som ser barnets stærke og positive sider.
  • Barnet mødes af nærværende og tryghedsskabende voksne, der sætter rammer for livet i huset
  • Børn lærer at acceptere et nej og selv kunne sige fra, ved at den voksne er med til at håndtere den kontekst barnet befinder sig i.
  • Vi er med til at børnene udvikler redskaber til konfliktløsning, dvs. vi forsøger at lade børnene håndtere konflikter uden voksne griber ind.
  • Vi giver barnet plads til at vise følelser såsom glæde, vrede, frustration mv.
  • Vi behandler børn forskelligt, så de udvikler sig individuelt.
Sidst opdateret 22. januar 2019